Voortgangsbericht bouwprojecten

Gepubliceerd op: 30-04-2018 20:46

K.v.v. Quick Boys heeft de ambitie uitgesproken om een aantal faciliteiten op sportpark Nieuw Zuid te verbeteren. Hiervoor zijn de middelen beschikbaar. De verbetering is ook hard nodig want de betreffende faciliteiten voldoen niet of in onvoldoende mate aan de eisen en verwachtingen van deze tijd. Er is voor gekozen om een en ander projectmatig aan te pakken. Enkele projecten zijn inmiddels klaar of worden binnenkort afgerond.

Een hele belangrijke is nog volop in voorbereiding. Het gaat om de renovatie en uitbreiding van het clubhuis. In de voorbije maanden is er hard gewerkt om dit project vorm te geven. Er is een ontwerp gemaakt, wat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met een klankbordgroep. Deze bestaat uit 15 personen vanuit alle geledingen binnen de club. De nadere uitwerking en realisatie van het plan wordt uitgevoerd in bouwteam-verband. Het Bouwteam wordt gevormd door Henny Guijt (Architectenbureau StudiOzo), Dirk van der Plas (Bouwbedrijf de Lange - van der Plas), Robert Varkevisser (Bouwadvies SOED), Henk de Wit (Elektro-Assist) en Dick van der Bent (bestuur Quick Boys).

Het aanvankelijke idee van het Bouwteam was om na de zomervakantie van 2018 te beginnen met de uitvoering van de verbouwing van het clubhuis. Dat bleek echter geen gewenste optie omdat dan aan het begin van de voetbalcompetities 2018/2019 een goede kantinefaciliteit ontbreekt. Gelet op het complexe en omvangrijke karakter van de verbouwing zou het vervolgens vier á vijf maanden duren voordat het nieuwe clubhuis klaar is. Daarnaast spelen onzekerheden mee met betrekking tot capaciteitsproblematiek in de bouwwereld.

Daarom heeft het Bouwteam een alternatieve planning gemaakt, met als uitgangspunt dat de continuïteit van de clubhuis-activiteiten zoveel mogelijk wordt gewaarborgd en de zomerstop optimaal wordt benut. Kern van het verbouwingsplan is een gefaseerde aanpak met als startdatum 7 mei 2018. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat daarvoor geen technische of bouwkundige belemmeringen zijn en dat de aannemer op dit moment over voldoende capaciteit beschikt. De beoogde fasering is dan als volgt:

  • Aanvang fase 1 =  7 mei 2018
    Achterste deel clubhuisgebouw, inclusief oude sponsorhome, SV-ruimte en Jeugdhonk
  • Aanvang fase 2 = 4 juni 2018
    Tussen- en voorste deel clubhuisgebouw, inclusief keuken
  • Aanvang fase 3 = 20 augustus 2018
    Uitbouw serre, uitbouw voorzijde, gevels en dakafwerking

In fase 1 kan het voor- en middendeel van het clubhuis gewoon in gebruik blijven. Daarna wordt fase 2 uitgevoerd in de zomerperiode (competitiestop). Fase 2 is bij aanvang van de voetbalcompetitie 2018/2019 gereed, waardoor het clubhuis weer volop kan gaan draaien. Tenslotte wordt fase 3 uitgevoerd.

Vanzelfsprekend heeft de gekozen aanpak consequenties op allerlei gebied, ook voor reeds geplande activiteiten in en rondom het clubhuis. Inmiddels is dat besproken met belanghebbende commissies, betrokken vrijwilligers en andere stakeholders. Zo is er ook overleg geweest met de commissie Familiedagen, vanwege een aantal zeer belangrijke evenementen die men in die periode voor Quick Boys organiseert.
Het is goed om te zien dat er aan alle kanten constructief wordt meegedacht en oplossingen worden aangedragen. Onze hartelijke dank daarvoor.

Agenda

Alles over het Quick Boys Gala 2015

Quick Boys Gala 2015

Altijd al sponsor willen worden?

Onze Diamantsponsors

Onze DiamantsponsorsNaar het overzicht