Woord van de voorzitter

Gepubliceerd op: 28-09-2018 16:45

Beste Quick Boyzers!

Kort geleden werden we opgeschrikt door het overlijden van Piet Barnhoorn die als vrijwilliger gedurende een lange reeks van jaren zijn beste beentje voor de vereniging heeft voorgezet. Onze erkentelijkheid voor wat Piet voor onze vereniging gedaan heeft is zeer groot. Het maakte ook weer eens zichtbaar dat soms hele families betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de club. De condoleance in de Vredeskerk liet zien dat de leden van Quick Boys in grote getale haar medeleven aan de familie heeft willen betuigen en dat voelt goed.

Sportief gezien hebben de mannen van Erik Assink zich bijna geen betere start kunnen wensen. Vriend en vijand zijn het er over eens dat er weer wat te beleven valt op Nieuw Zuid. Wie de moeite neemt een training te bezoeken ziet dat de concurrentie moordend is, maar ook dat de fun en de passie er van af spat en dat is weleens anders geweest. Terecht zijn de verwachtingen hoog gespannen, maar een tussenbalans maken we niet eerder op dan in de winterstop. We blijven dus met beide benen op de grond en we blijven keihard werken aan een team dat staat als een huis.

De (ver)nieuwbouw van ons clubhuis vordert gestaag. Het laatste nieuws is dat op zaterdag 3 november aanstaande de binnenkant nagenoeg bedrijfsklaar is. Dat is goed nieuws voor onze supporters. Petje af voor het bouwteam dat zich in allerlei bochten moet wringen om binnen de financiële kaders te blijven. Dit is aanleiding geweest om vrijdag 23 november aanstaande een veiling te organiseren. Wij willen namelijk het interieur dát beetje extra cachet geven wat past bij een club als Quick Boys. We rekenen op uw komst! Dit betekent overigens wel dat we nog twee thuiswedstrijden moeten improviseren en daarbij méér rekening moeten houden met slechtweer scenario’s want de derde helft is momenteel wel heel erg behelpen voor onze trouwe aanhang.

Inmiddels is de koffiecorner niet meer weg te denken op Nieuw Zuid. De koffie vindt er gretig aftrek en ook de hangjeugd heeft de koffiecorner na sluitingstijd ontdekt. Dat laatste leidt soms tot grote ergernis bij de beheerder, want regelmatig worden er glasscherven tussen het kunstgras opgeraapt. Dat is gevaarlijk en onacceptabel, dus laten we elkaar hier dan ook op aanspreken en dat niet alleen overlaten aan bestuur en vrijwilligers. Een andere doorn in het oog is de muur van de nieuwe entree die nog steeds niet af is. Wie komt er met een goed idee om ook dit fraaie bouwplan netjes af te ronden?

Het voetbal zit in de lift bij Quick Boys, zowel bij de jongens als bij de meiden en dat is een plezierige constatering, maar tegelijkertijd ook een uitdaging. We moeten wellicht af van de gewoonte dat er overwegend op zaterdag competitie wordt gespeeld. Uitwijken naar de vrijdagavond zal eerder regel dan uitzondering worden. Het capaciteitsprobleem is nu al precair. De toename van het vrouwenvoetbal in de vereniging is interessant. Een consistent selectiebeleid moet er toe leiden dat we ook bij de dames kunnen gaan levelen. Hier geldt eveneens de wet van het getal. Een goede begeleiding met gekwalificeerde trainers is daarbij essentieel. Daarnaast zal in samenwerking met Het Welzijnskwartier ook het wandelvoetbal actief gepromoot gaan worden. De inzet is dat er de gehele week reuring op Nieuw Zuid is.

Tot slot de mededeling dat op vrijdag 26 oktober aanstaande de najaars ALV wordt gehouden, aanvangstijd 20.00 uur in de Businessclub. Op de agenda staat onder andere de jaarrekening.

Bart van Kruistum

Agenda

 

 

Maak kennis met de BC

Onze Diamantsponsors

Onze DiamantsponsorsNaar het overzicht