Jong Quick Boys - Jong FC Lisse in voetbalexperiment

Gepubliceerd op: 01-10-2018 14:28

Dinsdag 2 oktober spelen de beloften van Quick Boys thuis op veld 3 de eerste wedstrijd van de beloftencompetitie tegen de beloften van FC lisse. De competitie wordt dit jaar als voetbalexperiment gespeeld zoals Quick Boys en FC Lisse vorig jaar in de Avant Garde Cup hebben gespeeld. 

Het duel begint om 20:00 uur, de toegang is gratis.

In november 2017 hebben de organisatoren van de Avant Garde Cup met FC Lisse – Quick Boys een wereldwijde primeur gehaald door een test te doen met spelregelwijzingen. De semi-profs van FC Lisse en Quick Boys speelden met drie nieuwe regels: kick-in, selfpass en een alternatieve strafschopregel. De KNVB steunde dit initiatief. Recent, in mei 2018, vond een volgende experiment plaats: De Wedstrijd van de Toekomst. In Rotterdam speelden Fortuna Sittard tegen de Suriprofs met vijf nieuwe regels: kick-in, selfpass, doorlopend wisselen, zuivere speeltijd en shoot-outs. De organisatie lag in handen van de Jupiler League en ook ditmaal steunde de KNVB het initiatief.

Bovenstaande experimenten hebben geresulteerd in de volgende logische stap voor een breder “experiment”: de spelregelwijzigingen onderzoeken in een grotere wedstrijdreeks. Het onderzoeken van het effect van de nieuwe spelregels wordt een gezamenlijke zoektocht en moet zowel kwantitatieve als kwalitatieve data opleveren die nodig zijn om de potentie van de spelregelwijzigingen te beoordelen. Dit experiment past heel goed in de bredere strategie van de KNVB om samen met alle voetballiefhebbers het plezier in het voetbal te vergroten.

De basis wordt gelegd door filmbeelden die worden gecodeerd. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over het effect op zuivere speeltijd, het aantal passes, het aantal doelpunten, etcetera. Daarnaast zal er per speelronde één wedstrijd worden gespeeld op de KNVB Campus in Zeist, waar we met de beschikbare meetapparatuur de juiste data kunnen verzamelen.

Naast deze kwantitatieve benadering heeft de zoektocht ook een kwalitatief karakter. Per club worden trainers en spelers bevraagd op hun ervaringen met de regels. Zij kunnen inzicht geven in de vraag welke nieuwe mogelijkheden en onvoorziene effecten ontstaan door de nieuwe regels.

SPELREGELS

1. Self-pass

“Een vrije schop mag je ook op jezelf nemen”

Hoofdregel:

Bij een vrije schop krijgt een speler de mogelijkheid om de bal stil te leggen en te beginnen aan een dribbel in plaats van de bal te moeten overspelen.

Sub-regels:
a) Spelers hoeven niet te wachten op een teken of fluitsignaal van de scheidsrechter, behalve als de scheidsrechter expliciet aangeeft ‘wacht op de fluit’.
b) Tegenstanders moeten zo snel mogelijk 9.15 meter afstand nemen en mogen spelers niet beletten om te beginnen met dribbelen.
c) Spelers hoeven echter niet te wachten totdat tegenstanders op 9.15 meter afstand staan.
Wanneer spelers kiezen voor een snelle spelhervatting is de vuistregel dat tegenstanders na
5 meter dribbelen actief mogen verdedigen. Scheidsrechters begeleiden dit door tegenstanders hierin te coachen.
d) Indien tegenstanders naar mening van de scheidsrechter niet de vereiste afstand nemen of ruimte geven, ontvangt de betreffende tegenstander een gele kaart.
e) Bij een overtreding die een gele of rode kaart waard is, kan de scheidsrechter kiezen om eerst het spel te laten hervatten door een self-pass om bij de eerstvolgende onderbreking alsnog een gele kaart te tonen.
f) Bij een indirecte vrije trap mogen spelers wel een self-pass nemen, maar niet zelf scoren, omdat bij een doelpunt uit een indirecte vrije trap de bal door minstens twee spelers geraakt moet worden.
g) Voor alle overige situaties blijven de geldende regels voor vrije schoppen intact.

2. Kick-in/Dribble-in

“De ingooi wordt vervangen door een kick-in of dribble-in ”

Hoofdregel:

Indien de bal over de zijlijn gaat, wordt een kick-in of dribble-in toegekend. Ook bij een hoekschop, doeltrap of aftrap mogen spelers dribbelen in plaats trappen.

Sub-regels:

a) Met betrekking tot afstand nemen gelden dezelfde sub-regels als bij de self-pass.
b) Bij een kick-in (i.p.v. de ingooi) is de buitenspelregel van toepassing.
c) Bij een doelschop vervalt de regel dat de bal uit het strafschopgebied gespeeld moet worden. Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de doelschop of dribble-in is genomen.
d) Voor alle overige situaties blijven de geldende regels voor de inworp, hoekschop, doeltrap en aftrap intact.
3. Tijdstraf
“Bij een gele kaart volgt een tijdstraf van 5 minuten, bij een directe rode kaart volgt een tijdstraf van 10 minuten.”
P. 5
Hoofdregel:
Indien de scheidsrechter een gele kaart geeft, moet de betreffende speler 5 minuten naar de kant. Bij een directe rode kaart wordt de betreffende speler uit het veld gestuurd, maar mag deze na 10 minuten vervangen worden door een wisselspeler.
Sub-regels:
a) Bij een tweede gele kaart wordt de betreffende speler uit veld gestuurd, maar mag deze na 5 minuten vervangen worden door een wisselspeler.
b) Scheidsrechters houden de tijd bij en wenken de bestrafte speler als deze het veld weer in mag. Hiervoor hoeft het spel niet te worden stilgelegd.
c) Bij een rode kaart vanwege wangedrag (vechtpartijen, opstootjes, maar ook grove overtredingen) wordt deze door de KNVB in behandeling wordt genomen en kan dit consequenties hebben voor officiële competitiewedstrijden.
d) Bij tijdstraffen begint de tijd te lopen vanaf het moment dat een speler het veld heeft verlaten. Bij blessures en een doelpunt wordt naar inschatting van de scheidsrechter extra tijd gerekend.

Agenda

 

 

Altijd al sponsor willen worden?

Onze Diamantsponsors

Onze DiamantsponsorsNaar het overzicht