Veiligheid en Supporterszaken K.v.v. Quick Boys

Sinds 2007 is de aandacht voor Veiligheid en Supporterszaken bij K.v.v. Quick Boys geïntensiveerd.
In het voorjaar van 2007 heeft de werkgroep ‘QB Support’ zich beziggehouden met het schrijven van een rapport ‘K.v.v. Quick Boys, Supporters & Veiligheid’. In dit rapport is een aantal aanbevelingen genoemd om de organisatie rondom de wedstrijden van het eerste elftal met betrekking tot Veiligheid- en Supporterszaken te verbeteren.
Volgend op deze rapportage is K.v.v. Quick Boys bezig om het aspect veiligheid binnen de gehele vereniging een brede- en sterke basis te geven. Hierbij moet worden gedacht aan het daadwerkelijk kunnen bedienen van de AED-apparatuur, de organisatie en het structureren van een EHBO- en BHV-team en, niet te vergeten, ordehandhaving middels voetbalstewards.

In het protocol Medische Zaken (zie Clubinfo onder Protocollen) wordt uitgebreid beschreven welke werkzaamheden / activiteiten zoal door de EHBO-, BHV-, en AED groep worden ontplooid. Tevens in dit protocol de werkwijze bij een (ernstige)calamiteit, een organogram van de veiligheidsorganisatie, etc.
Separaat wordt hierna volgend een beschrijving gegeven van de groep gecertificeerde voetbalstewards, ordehandhavers en bediening van de scanapparatuur. Tot slot de personalia van de coördinatoren in de verschillende veiligheidsgebieden. 

Toegangscontrole, handscanning
Sinds enkele jaren worden de leden- en sponsorpassen en de toegangskaarten gescand. Alle leden en sponsors van de vereniging hebben een permanente leden- of sponsorkaart ontvangen. In deze kaart is een zogenaamde RFID-tag ingebouwd, wat staat voor Radio Frequentie Identification. Deze tags worden gescand en direct kan worden nagegaan of de leden- of sponsorpas in de administratie van de vereniging is opgenomen.
De toegangskaarten voor de vrije verkoop zijn voorzien van een (unieke) barcode en deze code wordt gescand met een barcodescanner. Elke scan wordt vastgelegd, zodat exact kan worden vastgesteld hoeveel bezoekers de wedstrijd hebben bezocht.

Stewarding K.v.v. Quick Boys
K.v.v. Quick Boys is de eerste amateurvoetbalvereniging die, in samenwerking met de KNVB, lokale- en landelijke overheden, de volledig uit vrijwilligers bestaande stewardgroep heeft opgeleid en gecertificeerd. Sinds mei 2008 is de vereniging in het bezit van de vergunning particuliere beveiligingsorganisatie en 28 stewards hebben een blauw legitimatiebewijs ontvangen. Dit project, genaamd ‘Stewarding Amateurvoetbal’, heeft in 2010 geresulteerd in de wettelijke legalisering van stewarding in de Top- en Hoofdklassen van het amateurvoetbal. Tevens is het legaal mogelijk dat de voetbalstewards ook evenementen beveiligen die op het sportpark worden georganiseerd welke gelieerd zijn aan de vereniging.

De vereniging participeert in de KNVB-werkgroep Stewarding die zorgdraagt voor de algehele coordinatie van stewarding binnen het amateurvoetbal. Sv Spakenburg is de tweede (pilot) vereniging die haar stewardgroep heeft gecertificeerd. Ook vv. Rijnsburgse Boys kent sinds 2010 gecertificeerde voetbalstewards.  De opgedane ervaringen van zowel de praktische aanpak als het opleiden tot voetbalsteward zijn beschreven in het KNVB Handboek ‘Stewarding Amateurvoetbal’. K.v.v. Quick Boys heeft een belangrijke rol vervuld bij het tot stand komen van dit KNVB-handboek.

De stewardgroep van de vereniging bestaat op dit moment uit 28 gecertificeerde stewards, een tiental suppoosten en een vijftal personen (allen vrijwilligers) die de handscanapparatuur bedienen. Meerdere malen per jaar zijn er evaluatie- en instructieavonden voor deze vrijwilligers. De genoemde vrijwilligers zijn zowel bij de thuis- als de uitwedstrijden (stewards) actief. Vanaf het seizoen 2011-2012 wordt door de voetbalstewards bij de thuiswedstrijden in zogenaamde secties gewerkt. In elke sectie is een sectiehoofd- en ook een BHV-er actief. Tevens zijn ook de dienstdoende EHBO-ers middels portofoon betrokken in de veiligheid rondom de thuiswedstrijden van het eerste elftal.

Wanneer u merkt dat iemand hartproblemen heeft, bel direct 112.

Schakel vervolgens de EHBO-er en/of AED-er in.

Uw doeltreffende handeling kan levensreddend zijn!

Hierna volgende de personalia van de verschillende coördinatoren. Noteer sowieso het centraal mobiele EHBO nummer.

Coördinatoren, informatie
Marcel Arkesteijn (coördinatie Veiligheid en Supporterszaken):
mjm.arkesteijn@gmail.com       
06 – 29141568

Arie Vooijs (mede coördinatie Veiligheid en Supporterszaken / Stewarding) :
vooijs43b@ziggo.nl                
06 – 38721252

Peter Hoek (hoofdsteward)
hoekpeter52@gmail.com          
06 – 30174655

Heleen van Beelen (coördinatie EHBO)
h.van.beelen@casema.nl          
06 – 12607526

Jan Hoek (coördinatie BHV)
jhoek@casema.nl                     
06 - 53726425

Theo de Ruijter (coördinatie AED)
theoderuyter@hotmail.com       
06 – 53374842

Centrale EHBO mobiele nummer: 06 – 81569693

Veiligheidsvrijwilliger worden bij K.v.v. Quick Boys?
Dat is mogelijk en wel bij de Steward-, EHBO-, BHV- en/of AED groep. Neem contact op met één van de bovengenoemde coördinatoren en u ontvangt alle informatie.

Agenda

13-04-2020

[Afgelast] Jubileumtoernooi JO17/JO19 (selecties)

13-04-2020

[Afgelast] Zilveren Haringkampioenschap

13-05-2020

[Afgelast] Jubileumfeest JO10 t/m JO12+MO11 op Nieuw Zuid

21-05-2020

[Afgelast] Toernooi Verenigingskampioenschap

22-05-2020

[Afgelast] Jubileumfeest Landenteams t/m JO9

Lidmaatschap / Aanmelding

Even aandacht voor

Club van 100...

naar de Club van 100 pagina Word nu lid, klik hier!
______________________